PERSONVERNERKLÆRING FOR JAFS

Jafs er behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler i sin virksomhet.  

Personvernerklæring 

Jafs er en del av NorgesGruppen Servicehandel AS (organisasjonsnummer 976769511), og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler i sin virksomhet.  

Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven og annet relevant regelverk.  

Personvernerklæringen beskriver formål for å samle inn opplysninger, hvilke personopplysninger som samles inn, hvilke behandlinger som gjøres og med hvilket rettslig grunnlag. Vi beskriver også hvem vi deler opplysninger med, og hvilke rettigheter du som registrert har.  
 

Kontaktopplysninger  

Jafs-butikkene, Karenslyst allé 12-14, 0278 Oslo  

Telefon: +47 24 11 31 00  

E-post: personvern.ngs@norgesgruppen.no 
 

Formålet med å samle inn personopplysninger  

Vi samler inn personopplysninger når du kontakter oss på e-post.  

Jafs samler inn personopplysninger for følgende formål:  

  • Håndtere kundehenvendelser på e-post.  
  • Statistikk fra besøk på våre nettsider – se vår cookieerklæring.  

 

Hvilke personopplysninger samles inn  

Dersom du tar kontakt med oss på e-post eller bruker vårt kontaktskjema, lagrer vi henvendelsen i henhold til vår berettigede interesse om å besvare henvendelser og gi kundeservice.  

Dersom du sender oss en klage trenger vi å registrere dine kontaktopplysninger slik at vi har mulighet til å besvare din henvendelse. Henvendelsen med kontaktinformasjon vil kunne bli delt med den restauranten som saken gjelder slik at henvendelsen kan bli behandlet på en god måte.  
 

Hvilke databehandlinger gjør vi 

Vi legger til rette for at du kan registrere nødvendige opplysninger når du benytter tjenester på våre nettsider. Vi lagrer opplysningene, og sletter dem når formålet ikke lenger er til stede. Vi bruker opplysningene for kommunikasjon med deg dersom du har samtykket til dette, og vi tilpasser kommunikasjonen ut fra vår berettigede interesse i å gi deg relevant kommunikasjon. Vi kan også benytte opplysningene i anonymiserte statistikker for analyse. 

 

Sosiale medier  

Jafs har selskapssider på Facebook og Instagram (Meta). Jafs bruker sidene for generell informasjon, eller i forbindelse med kampanjer og konkurranser. Du kan gi kommentarer til oss, og når du besøker sidene kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom din interaksjon framstår som en kundehenvendelse så vil Jafs gi deg tilbakemelding. Jafs legger fra tid til annen ut konkurranser på sidene hvor en eller flere vinnere kåres, og vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på kanalene våre gjennom standard Meta-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på sidene. Vær oppmerksom på at du som bruker av Facebook/Instagram må forholde deg til Metas vilkår og personvernerklæring når du besøker våre kanaler og for eksempel skriver en kommentar. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.  

 

Hvem deler vi personopplysninger med  

Jafs utleverer personopplysninger til myndigheter så fremst det foreligger rettslig grunnlag. Det kan være med grunnlag i forskrift eller etter begjæring fra politiet.  

Dersom du sender oss en klage trenger vi å registrere dine kontaktopplysninger slik at vi har mulighet til å besvare din henvendelse. Henvendelsen med kontaktinformasjon vil kunne bli delt med den restauranten som saken gjelder slik at henvendelsen kan bli behandlet på en god måte. 

Jafs utleverer ikke personopplysninger til andre virksomheter.  
 

Sikkerhet 

Nettsiden jafs.no benytter standard SSL-sertifikat, slik at du har en sikker kanal for å oppgi personopplysninger. 

 

Dine rettigheter 

Du har rett etter personvernloven til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger og å protestere mot behandlinger. Les mer om rettigheter på Datatilsynets sider. Ønsker du å benytte dine rettigheter, eller har spørsmål til behandlingen, så send e-post til personvern.ngs@norgesgruppen.no. Merk e-posten med “Personopplysninger”.  

Eventuelle klager på hvordan Jafs behandler opplysninger kan også sendes til Datatilsynet:  

E-post: postkasse@datatilsynet.no  

Telefon: 22 39 69 00  

 

Endringer 

Jafs kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil det bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.jafs.no.